Hỗ Trợ Sức Khoẻ

-20%
472,000đ
-20%
392,000đ
-20%
-20%
Hết hàng
-20%
448,000đ
-20%

Hỗ Trợ Làm Đẹp

-20%
New
472,000đ
-20%
-20%
1,232,000đ
-20%

Sản Phẩm Bán Chạy

-20%
472,000đ
-20%
Hết hàng
-20%
480,000đ
-16%

Mạng AT&T

GenMobile 60

1,440,000đ Từ: 1,440,000đ
-20%
-20%
-20%
-20%
544,000đ

Sản Phẩm Giảm Giá

-20%
472,000đ
-20%
392,000đ
-16%

Mạng AT&T

GenMobile 60

1,440,000đ Từ: 1,440,000đ
-23%

Mạng AT&T

GenMobile 50

1,200,000đ Từ: 1,200,000đ
-15%

Mạng AT&T

GenMobile 40

1,000,000đ Từ: 1,000,000đ
-13%

Mạng AT&T

GenMobile 30

816,000đ Từ: 816,000đ
-9%

Mạng AT&T

GenMobile 20

580,000đ Từ: 580,000đ
-20%
-20%
Hết hàng

Sim quốc tế Mỹ

Mạng AT&T

Gói H2O 20
30 ngày

3GB

+ 2GB Hotspot

4G/5G Data

 • Gọi điện thoại không giới hạn ở Mỹ
 • Nói chuyện quốc tế không giới hạn với 70 quốc gia
 • $3 cho cuộc gọi quốc tế ¹
 • $5 roaming ở Mexico và canada
 • Dữ liệu 2 GB đến 30 GB tốc độ cố định ²
 • Ba SIM (Chuẩn, Micro, Nano)
 • Vùng phủ sóng mạng tối ưu thông qua AT&T
Dữ liệu không giới hạn lên tới 256 kbps sau khi sử dụng hết dữ liệu 4G/5G.

474,700đ Từ: 450,965đLựa chọn các tùy chọn

Gói H2O 40
30 ngày

20GB

+ 5GB Hotspot

4G/5G Data

 • Gọi điện thoại không giới hạn ở Mỹ
 • Nói chuyện quốc tế không giới hạn với 70 quốc gia
 • $10 cho cuộc gọi quốc tế ¹
 • $10 roaming ở Mexico và canada
 • Dữ liệu 2 GB đến 30 GB tốc độ cố định ²
 • Ba SIM (Chuẩn, Micro, Nano)
 • Vùng phủ sóng mạng tối ưu thông qua AT&T

Dữ liệu không giới hạn lên tới 256 kbps sau khi sử dụng Dữ liệu 4G/5G.

949,400đ Từ: 854,460đLựa chọn các tùy chọn

Gói H2O 60
30 ngày

Unlimited LTE

+ 20GB Hotspot

4G/5G Data

 • Gọi điện thoại không giới hạn ở Mỹ
 • Nói chuyện quốc tế không giới hạn với 70 quốc gia
 • $5 cho cuộc gọi quốc tế ¹
 • $20 roaming ở Mexico và canada
 • Dữ liệu 2 GB đến 30 GB tốc độ cố định ²
 • Ba SIM (Chuẩn, Micro, Nano)
 • Vùng phủ sóng mạng tối ưu thông qua AT&T
 

1,424,100đ Từ: 1,281,690đLựa chọn các tùy chọn

Gói H2O 20
30 ngày

3GB

+ 2GB Hotspot

4G/5G Data

 • Gọi điện thoại không giới hạn ở Mỹ
 • Nói chuyện quốc tế không giới hạn với 70 quốc gia
 • $3 cho cuộc gọi quốc tế ¹
 • $5 roaming ở Mexico và canada
 • Dữ liệu 2 GB đến 30 GB tốc độ cố định ²
 • Ba SIM (Chuẩn, Micro, Nano)
 • Vùng phủ sóng mạng tối ưu thông qua AT&T
Dữ liệu không giới hạn lên tới 256 kbps sau khi sử dụng hết dữ liệu 4G/5G.

474,700đ Từ: 450,965đLựa chọn các tùy chọn

Gói H2O 40
30 ngày

20GB

+ 5GB Hotspot

4G/5G Data

 • Gọi điện thoại không giới hạn ở Mỹ
 • Nói chuyện quốc tế không giới hạn với 70 quốc gia
 • $10 cho cuộc gọi quốc tế ¹
 • $10 roaming ở Mexico và canada
 • Dữ liệu 2 GB đến 30 GB tốc độ cố định ²
 • Ba SIM (Chuẩn, Micro, Nano)
 • Vùng phủ sóng mạng tối ưu thông qua AT&T

Dữ liệu không giới hạn lên tới 256 kbps sau khi sử dụng Dữ liệu 4G/5G.

949,400đ Từ: 854,460đLựa chọn các tùy chọn

Gói H2O 60
30 ngày

Unlimited LTE

+ 20GB Hotspot

4G/5G Data

 • Gọi điện thoại không giới hạn ở Mỹ
 • Nói chuyện quốc tế không giới hạn với 70 quốc gia
 • $5 cho cuộc gọi quốc tế ¹
 • $20 roaming ở Mexico và canada
 • Dữ liệu 2 GB đến 30 GB tốc độ cố định ²
 • Ba SIM (Chuẩn, Micro, Nano)
 • Vùng phủ sóng mạng tối ưu thông qua AT&T
 

1,424,100đ Từ: 1,281,690đLựa chọn các tùy chọn

Mạng T-Mobile và AT&T

Gói GenMobile 20
30 Ngày

3GB LTE data


 • Nói chuyện và nhắn tin không giới hạn trên toàn quốc
 • Dữ liệu tốc độ cao 5G hoặc 4G LTE
 • Được hỗ trợ bởi mạng 5G lớn nhất của Mỹ
 • Gọi quốc tế không giới hạn tới hơn 100 điểm đến bao gồm Việt Nam
 • Miễn phí trò chuyện quốc tế $5

580,000đ Từ: 580,000đLựa chọn các tùy chọn

Gói GenMobile 30
30 Ngày

7GB LTE data


 • Nói chuyện và nhắn tin không giới hạn trên toàn quốc
 • Dữ liệu tốc độ cao 5G hoặc 4G LTE
 • Được hỗ trợ bởi mạng 5G lớn nhất của Mỹ
 • Gọi quốc tế không giới hạn tới hơn 100 điểm đến bao gồm Việt Nam
 • Miễn phí $5 gọi diện cho các quốc gia còn lại

816,000đ Từ: 816,000đLựa chọn các tùy chọn

Gói GenMobile 40
30 Ngày

16GB LTE data


 • Nói chuyện và nhắn tin không giới hạn trên toàn quốc
 • Dữ liệu tốc độ cao 5G hoặc 4G LTE
 • Được hỗ trợ bởi mạng 5G lớn nhất của Mỹ
 • Gọi quốc tế không giới hạn tới hơn 100 điểm đến bao gồm Việt Nam
 • Miễn phí $10 gọi điện cho các quốc gia còn lại

1,000,000đ Từ: 1,000,000đLựa chọn các tùy chọn

Gói GenMobile 50
30 Ngày

10GB mobile hotspot

Không giới hạn data


 • Nói chuyện và nhắn tin không giới hạn tại nước Mỹ
 • Dữ liệu tốc độ cao 5G hoặc 4G LTE
 • Được hỗ trợ bởi mạng 5G lớn nhất của Mỹ
 • Gọi quốc tế không giới hạn tới hơn 100 điểm đến bao gồm Việt Nam
 • 35GB tốc độ dữ liệu 5G/4G
 • Miễn phí $10 gọi điện cho các quốc gia còn lại

1,200,000đ Từ: 1,200,000đLựa chọn các tùy chọn

Gói GenMobile 60
30 Ngày

20GB mobile hotspot

Không giới hạn data


 • Nói chuyện và nhắn tin không giới hạn tại nước Mỹ
 • Dữ liệu tốc độ cao 5G hoặc 4G LTE
 • Được hỗ trợ bởi mạng 5G lớn nhất của Mỹ
 • Gọi quốc tế không giới hạn tới hơn 100 điểm đến bao gồm Việt Nam
 • 35GB tốc độ dữ liệu 5G/4G
 • Miễn phí $10 gọi điện cho các quốc gia còn lại

1,440,000đ Từ: 1,440,000đLựa chọn các tùy chọn

Gói GenMobile 30
30 Ngày

3GB LTE data


 • Nói chuyện và nhắn tin không giới hạn trên toàn quốc
 • Dữ liệu tốc độ cao 5G hoặc 4G LTE
 • Được hỗ trợ bởi mạng 5G lớn nhất của Mỹ
 • Gọi quốc tế không giới hạn tới hơn 100 điểm đến bao gồm Việt Nam
 • Miễn phí trò chuyện quốc tế $5

580,000đ Từ: 580,000đLựa chọn các tùy chọn

Gói GenMobile 30
30 Ngày

7GB LTE data


 • Nói chuyện và nhắn tin không giới hạn trên toàn quốc
 • Dữ liệu tốc độ cao 5G hoặc 4G LTE
 • Được hỗ trợ bởi mạng 5G lớn nhất của Mỹ
 • Gọi quốc tế không giới hạn tới hơn 100 điểm đến bao gồm Việt Nam
 • Miễn phí $5 gọi diện cho các quốc gia còn lại

816,000đ Từ: 816,000đLựa chọn các tùy chọn

Gói GenMobile 40
30 Ngày

16GB LTE data


 • Nói chuyện và nhắn tin không giới hạn trên toàn quốc
 • Dữ liệu tốc độ cao 5G hoặc 4G LTE
 • Được hỗ trợ bởi mạng 5G lớn nhất của Mỹ
 • Gọi quốc tế không giới hạn tới hơn 100 điểm đến bao gồm Việt Nam
 • Miễn phí $10 gọi điện cho các quốc gia còn lại

1,000,000đ Từ: 1,000,000đLựa chọn các tùy chọn

Gói GenMobile 50
30 Ngày

10GB mobile hotspot

Không giới hạn data


 • Nói chuyện và nhắn tin không giới hạn tại nước Mỹ
 • Dữ liệu tốc độ cao 5G hoặc 4G LTE
 • Được hỗ trợ bởi mạng 5G lớn nhất của Mỹ
 • Gọi quốc tế không giới hạn tới hơn 100 điểm đến bao gồm Việt Nam
 • 35GB tốc độ dữ liệu 5G/4G
 • Miễn phí $10 gọi điện cho các quốc gia còn lại

1,200,000đ Từ: 1,200,000đLựa chọn các tùy chọn

Gói GenMobile 60
30 Ngày

20GB mobile hotspot

Không giới hạn data


 • Nói chuyện và nhắn tin không giới hạn tại nước Mỹ
 • Dữ liệu tốc độ cao 5G hoặc 4G LTE
 • Được hỗ trợ bởi mạng 5G lớn nhất của Mỹ
 • Gọi quốc tế không giới hạn tới hơn 100 điểm đến bao gồm Việt Nam
 • 35GB tốc độ dữ liệu 5G/4G
 • Miễn phí $10 gọi điện cho các quốc gia còn lại

1,440,000đ Từ: 1,440,000đLựa chọn các tùy chọn